Защо автосервизна програма GvCarService е необходимост?

Компютърните технологии са навлезли до такава степен в ежедневието на човек, че има дейности, които вече отдавна са немислими за извършване от друг освен от машина. Само до преди 25 години автосервизите са били място, където единствената много сложна машина е бил автомобилът. С еволюцията на технологиите и неизбежния процес на промени в колите има…