Защо автосервизна програма GvCarService е необходимост?

Компютърните технологии са навлезли до такава степен в ежедневието на човек, че има дейности, които вече отдавна са немислими за извършване от друг освен от машина. Само до преди 25 години автосервизите са били място, където единствената много сложна машина е бил автомобилът. С еволюцията на технологиите и неизбежния процес на промени в колите има…

Как автосервизната програма GvCarService е полезна?

На всекиго се е случвало при посещение в автосервиза да не бъде доволен, че никъде не са посочени използваните или сменените части, няма посочена цената за труда и т.н. За да бъдат избегнати подобни негативни емоции, както у служителите в автосервизът, така и у клиента е пожелателно всеки автосервиз да се сдобие с автосервизна програма.