Какво представлява GvCarService – програма за автосервиз?

Програма за автосервиз GvCarService продължава да бъде постоянно усъвършенствана спрямо многогодишният опит, който ние администраторите трупаме от нашите клиенти. Ние целим развитието на добра функционалност, което да съответства на модерните нужди за управлението на автосервизна дейност с висока ефективност. В добрата програма за автосервиз трябва да бъдат описани всички ваши ремонти, вложените части, както и…