gvcar-01

Основен екран на автосервизния софтуер със списък на всички автомобили – клиенти

gvcar-02

Регистриране на нов автомобил – клиент

gvcar-03

Показване на цялата история на автомобила с извършените ремонти

gvcar-04

Екран – карта и история на автомобила за извършени ремонт, вложени части, задължения и плащания

gvcar-05

Разпечатване на бланка за клиента при приемане на ремонта

gvcar-06

Въвеждани и описване на извършените операции

gvcar-07

Описание на вложените части към ремонта

gvcar-08

Отбелязване на препоръки към клиента

gvcar-09

Бележки за вътрешно ползване от сервиза, които не се отпечатват на бланките за приемане и предаване на автомобила

gvcar-10

Описание на извършените разходи от сервиза за съответния ремонт

gvcar-11

Закачане на графични файлове/изображения към съответния ремонт

gvcar-12

Преглед на приложените снимки към ремонта

gvcar-13

Смяна на статус при завършване на ремонта

gvcar-14

Разпечатване на ремонтната карта – калкулация при предаване на ремонта с цени на части, труд и препоръки

gvcar-15

Екран със списък на ремонтите, филтриране на ремонтите по статус, търсене по номер на ремонт, по част от регистрационен номер, телефон или рама.

gvcar-16

Справка за неплатени ремонти

gvcar-17

Търсене по част от регистрационен номер от основния екран на програмата за автосервиз

gvcar-18

Справка за изработен труд на техници

gvcar-19

Справка за период

gvcar-20

Информация за регистрация и плащане на софтуера за автосервиз - GVCarservice

Презентация GvCarService